دستگاه برش لیزر فلزات

 

دستگاه برش لیزر فلزات چگونه کار می‌کند؟

دستگاه برش لیزر فلزات از فناوری لیزر CO2 استفاده می کند. در این روش درون لوله‌ای شفاف، مانند لامپ فلورسنت (مهتابی)، گاز 2 CO به همراه مقداری گاز هلیوم و نیتروژن وجود دارد.

در دستگاه برش لیزر فلزات جریان الکتریکی از طریق الکترودها در گاز تخلیه می‌شود و گاز نیتروژن انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می‌کند و پس از برخورد با مولکول‌های 2 CO باعث انتقال این انرژی و برانگیخته شدن مولکول‌های 2 CO می‌شود. ساختار آینه‌های موازی و وجود مولکول‌های 2 CO برانگیخته موجب می‌شود که پرتو بیم لیزر ایجاد شود.

برای برش فلزات بوسیله اشعه لیزر نیاز به توان‌های بالای اشعه لیزر می‌باشد که برای این کار در دستگاه برش لیزر فلزات از ساختار توضیح داده شده لیزر 2 CO، به تعداد 8 تا 24 عدد تکرار می‌شوند و بدین ترتیب اشعه بسیار قدرتمند لیزر2 CO ساخته می‌شود.

این اشعه سپس با لنز باز شده و بوسیله آینه‌های انتقال دهنده به بالای نقطه برش فلز منتقل می‌شود و در آنجا بوسیله لنز، کل انرژی بیم لیزر متمرکز شده و با ایجاد حرارت زیاد بر اثر برخورد اشعه با فلز، صفحه فلزی را در نقطه مورد نظر ذوب کرده و با حرکت این اشعه روی فلز باعث برش یکنواخت و بدون پلیسه صفحه فلزی می‌شود.